emotionele en sociale ontwikkeling vanaf de leeftijd van 6 tot 10 jaar

Het huis blijft een kind belangrijkste invloedssfeer tijdens de eerste schooljaren. Het wordt ook de basis van waaruit kinderen verkennen relaties buiten het huis. het vergroten van de onafhankelijkheid van een kind wordt getest, bijvoorbeeld door de eerste nacht doorgebracht weg van huis. Het kind keert terug naar huis met een gevoel van trots en hervonden zelfvertrouwen.

Met de leeftijd en ervaring, beginnen ze aan hun fundamentele sociale vaardigheden te verfijnen. Bijvoorbeeld, in het belang van vriendschap, zullen ze een spel hun vrienden wilt spelen, terwijl het uitstellen van hun eigen directe verlangens spelen. Ze krijgen ook beter in het zoeken naar vrienden die meer compatibel, zodat relaties zijn gladder.

In deze jaren, de kinderen er naar streven om “fit in” thuis, op school en met hun vrienden. Gevoel succesvol te zijn in deze gebieden bouwt kinderen zelfvertrouwen en zelfbeeld, die hen helpt te beheren en te overwinnen toekomstige uitdagingen.

John Pope, MD – Pediatric; Louis Pellegrino, MD – Developmental Kindergeneeskunde

9 september 2014